Поддръжка на асансьори

Поддръжка и денонощно аварийно обслужване на асансьори

Фирма НИКМИ ЕООД извършва услуги по техническа поддръжка на асансьори от всички типове. Вече 10 години ние обслужваме асансьорите на множество жилищни, търговски и обществени сгради като над 10 000 клиенти се възползват от нашите услуги.

Нашите висококвалифицирани специалисти са обучени за работа с асансьорни устройства от всякакъв тип. Ние извършваме планово, абонаментно и аварийно обслужване на асансьори, както и модернизация и рехабилитация на стари съоръжения.

Ние предлагаме:

 • Денонощна аварийна поддръжка и извеждане на пътници от повредени асансьори;
 • Абонаментна поддръжка на асансьори;
 • Технически прегледи – редовни проверки за изправността и безопасността на асансьорните съоръжения;
 • Капитален ремонт на асансьори и подмяна на основни части и детайли;
 • Модернизация на асансьори, включваща технически подобрения на цялото устройство, както и осъвременяване на визията и удобството на кабината;
 • Поддръжка на изправността на електрозахранващите елементи;
 • Доставка и подмяна на всички дефектни части на асансьора;
 • Рехабилитация по Европейската програма за енергийна ефективност на асансьори;
 • Консултации и съвети свързани с проектиране, ремонт и поддръжка на асансьори;
 • Проектиране, доставка и монтаж на системи за контрол на достъпа;
 • Узаконяване на асансьорни съоръжения.

Безопасността е най-важното качество, което трябва да притежават асансьорите. Поддръжката и редовните технически прегледи на асансьорните устройства се прави от квалифицирани специалисти, които през определен период от време планово преглеждат всички критични точки, в които може да възникне повреда. За обезпечаване на безаварийната работа на асансьорите, фирма НИК-МИ ЕООД разполага с мобилни екипи, които са на разположение на нашите абонати денонощно.

Ние разполагаме непрекъснато с всички необходими резервни части за поддръжка на асансьори, което ни позволява да извършваме бързи и качествени ремонти. За оглед, ремонт и поддръжка на различните части на асансьорите имаме екипи от високо квалифицирани специалисти, обучени съобразно спецификата на работата, която извършват.

Нашите услуги са на достъпни цени, а заплащането може да се осъществява по различни начини, включително и разсрочено, за удобство на клиентите.

За повече информация телефон: 0895 62 65 67